Blog

MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

(LYS HAZIRLIK) İNKİLAP TARİHİ DERS NOTLARI.2 (Mustafa DÖNMEZER) MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)…

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Tarım,Tarımı etkileyen faktörler ve Tarım ürünleri.    

Türkiye’de Enerji kaynakları

Türkiyede Enerji Kaynakları,Kpss Ders notları  

Cografi Konum, Türkiyenin Yerşekilleri, Türkiyede iklim

Herhangi bir noktanin dunya uzerinde kapladigi alana cografi konum denir. Matematik ve ozel konum olarak ikiye ayrilir.…

Türkiyenin Fiziki Coğrafyası

Jeolojik zamanlar Birinci zaman (Paleozoik) Bu jeolojik zamanda ülkemizde Zonguldak ev çevresinde taş kömürü yatakları oluşmuştur.…

Türkiyede İklim

Türkiye’nin matematik konumu 36-42  kuzey parelelleri ile 26-45 doğu meridyenleri   Daha detaylı bilgi için hemen…

Bölgesel Kalkınma Projeleri

BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ Bölgeler arasındaki eşitsizlikleri giderip, gelişim ve büyümenin mekânsal dağılımını dengeli hale getirmeyi hedefleyen…

Türkiyede Ticaret

Her türlü mal ve hizmetlerin el ve yer değiştirmesine, maddi unsurlar veya takas usulüyle alım satımına…

Yeryüzündeki Başlıca İklim Tipleri ve Tabii Bitki Örtüsü

Dünya’nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir  iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim…

Türkiyede Ulaşım

İnsan ve insanların imal ettikleri eşya ve çeşitli hammaddelerin  bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım…