Tarih Notları

Yüzellikler Listesi – KPSS

YÜZELLİLİKLER LİSTESİ Milli Mücadele’de yer almayan veya çekingen davranan kişilerden 150’si 7 Haziran 1924 tarihinde çıkartılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına sürgün edilmiştir. VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ Yaver-i Has...
Tarih Notları

Yavuz Sultan Selim – KPSS

YAVUZ SULTAN SELİM Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorlarının en büyüklerinden biridir. O, büyük bir şair, kuvvetli bir kumandan ve yüksek bir devlet adımı idi. Yavuz Selim, İkinci Bayezid’in oğludur....
Tarih Notları

Yakın Çağda Avrupa – KPSS

Yakın Çağda Avrupa Fransız İhtilali Yakın Çağda Avrupa – Fransız İhtilali, meydana getirdiği gelişmelerle Avrupa’nın sosyal ve siyasal yapısını değiştirmiş, sonuçları itibariyle bütün dünyayı etkilemiştir. İhtilâlin Nedenleri Fransız İhtilâli’nin...
Tarih Notları

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti – KPSS

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı Savaşın Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde ve pazar arayışı Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı koruyamayacak durumda olması...
Tarih Notları

Wilson İlkeleri – KPSS

Wilson İlkeleri Wilson İlkeleri Dünya Savaşı; katılan devletlerin beklediği kadar kısa sürmemiş, savaş uzadıkça her iki tarafta giderek yıpranmaya başlamıştır. Savaşa katılanlar I. Dünya Savaşı’nın bir an önce sona...
Tarih Notları

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi – KPSS

Osmanlı – Rus İlişkileri Prut Savaşı ve Sonuçları Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında Prut Savaşı’nın başlamasında Osmanlı Devleti’nin; İstanbul Antlaşması’yla kaybettiği yerleri geri almak istemesi Kırım Hanlığı ve İsveç Krallığı’nı...
Tarih Notları

Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Nedenleri Merkezi Yönetimin Bozulması Osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; XVII. yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında seferlere çıkmamaları Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden...
Tarih Notları

Nutuk’tan Pontus Meselesi – KPSS

NUTUK’TAN Sakarya Meydan Muhaberesi ve Müteakip Gelişmeler PONTUS MESELESİ Saygıdeğer Efendiler, genel konuşmamın başında bir Pontus meselesinden söz etmiştim. Bu mesele belgeleriyle herkesçe bilinmektedir. Ancak, bizi de çok uğraştırdığından,...
Tarih Notları

Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet – KPSS

Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, Buğra ünvanını...
Tarih Notları

Montrö Sözleşmesi – KPSS

Montrö Sözleşmesi (Convention de Montreux) Gerek milletlerarası bir su yolu olarak devletler hukukunda önemli bir yer tutan, gerekse Türkiye’nin ve bulunduğu bölgenin jeopolitik durumu açısından büyük anlam ve değeri...

Rastgele Güncel Bilgi

koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş