Eğitim Bilimleri

Bebeklerde Bağlanma Stilleri – KPSS

Ainsworth ve Bowlby bebek-anne arasındaki bağlanma süreciyle ilgili olarak üç farklı bağlanma stili tanımlamıştır. Güvenli bağlanma: Annenin, bebeğin kendisine gereksinim duyduğu anda yanında olması ve koruma sağlaması ile gereksinimlerine...
Eğitim Bilimleri

Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar – KPSS

İşaret – Gestalt (Beklenti) Kuramı Tolman kuramını ilk zamanlar amaçlı davranışçılık, daha sonraları ise işaret–gestalt ya da beklenti kuramı olarak isimlendirmiştir. Bu kuram davranışçılık ile gestalt’ı birleştiren bir kuramdır....
Eğitim Bilimleri

Sosyal Öğrenme Kuramı – KPSS

Sosyal Öğrenme Kuramı (Gözlem/Model Alma Yoluyla Öğrenme) Kuramın kurucusu ve en önemli temsilcisi olan Albert Bandura davranışçılığın öğrenmeyi açıklamada bazı sınırlılıklarının olduğunu belirtmiştir: Davranışçılık doğal ortamlarda meydana gelen davranışları...
Eğitim Bilimleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Örgüt ve Personel – KPSS

PDR Hizmetlerinin Bakanlık Düzeyinde Örgütlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumludur. İsminden de anlaşılacağı gibi bu genel...
Eğitim Bilimleri

Psikolojinin Alt Dalları – KPSS

DENEYSEL PSİKOLOJİ Davranışın temelinde yatan nedenleri anlamak için araştırma yapar. Özellikle duyum, algı, dikkat, bellek, öğrenme gibi konularda deneyler yapar. Örneğin: Motivasyonun öğrenme üzerindeki etkisini ya da yorgunluğun performans...
Eğitim Bilimleri

Psikolojide Yöntemler – KPSS

DENEYSEL YÖNTEMLER Gözlemlerden elde edilen varsayımları ispatlamak veya çürütmek amacıyla olgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak suretiyle gerçekleştirilen yöntemdir. Bir deneyde iki grup vardır: a- Deney Grubu: Üzerinde araştırma yapılan,...
Eğitim Bilimleri

Psikoloji Akınları/Ekolojileri – KPSS

1- YAPISALCILIK (Strüktüralizm) Konusu: İnsan bilincinin (zihnin) yapısı ve işleyişi Yöntemi: İçe bakış (iç gözlem) Temsilcileri: Wilhelm WUNDT, Edward TİTCHENER Yapısalcılar insan zihninin öğelerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi, yani...
Eğitim Bilimleri

Hull: Sistematik Davranış Kuramı – KPSS

> Hull, mühendislik eğitimi aldığından, öğrenmeyi matematiksel bir yaklaşımla açıklamaya çalışmıştır. > Hull’a göre ideal bir öğrenme kuramı Öklid geometrisi gibi mantıksal bir yapıya sahip olmalıdır. > Hull’a göre...
Eğitim Bilimleri

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim – KPSS

Fiziksel (Bedensel) Gelişim: Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşma sürecidir. Bu süreç döllenmeden başlar ve yaşam boyu devam eder. Psikomotor (Devinimsel) Gelişim: Çocuğun kol...
Eğitim Bilimleri

Dil Gelişimi – KPSS

Dili Oluşturan Unsurlar/Temel Kavramlar. Fonem: Fonem, bir dildeki temel seslerdir. Dil olgusunun en küçük yapı taşıdır. Örneğin “Söz” kelimesinin “S” harfi ile temsil edilen ilk ses bir “fonem”dir. Türkçede...
12

Rastgele Güncel Bilgi

koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş