Anayasa Notları

1982 Anayasasından 50 Önemli Bilgi – KPSS

1. Türklerin yazılı ilk anayasası 1876 Kanun-i Esasidir. 2. 1876 Kanun-i Esasi döneminde siyasi fırkalar benimsenmemiştir. 3. Türklerin tek yumuşak anayasası 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’dur. 4. 1924 Anayasasının 2....
Anayasa Notları

1982 Anayasasından 30 Önemli Bilgi – KPSS

1. 1982 TC Anayasasının 7. maddesine göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir, bu yetki devredilemez. Fakat 91. madde bu düzenlemeye bir istisna getirilerek bazı hallerde Bakanlar Kurulu’na yasama...
Anayasa Notları

100 Soruda 1982 Anayasası – KPSS

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?...
Anayasa Notları

100 Soruda Anayasa – KPSS

1. Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir? Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır. 2. Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat...
Anayasa Notları

Anayasa Özet – KPSS

ANAYASA Devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel kanuna “Anayasa” denir. Anayasa tüm kanunların temelidir. Yasalar anayasaya aykırı olamaz....
Anayasa Notları

Hukuk Kuralları – KPSS

Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu kudreti(devletçe) ile desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütününe Hukuk denir.   Devletin şeklini devletin organlarını ve bu organlar arasındaki...

Rastgele Güncel Bilgi

koddostu facebook koddostu google+ koddostu twitter
Paylaş